Chưa Có Đánh Giá Nào
CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG – ĐÁNH GIÁ QUỐC TẾ ĐỘC LẬP
 
Bên cạnh việc nghiên cứu tạo những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất, Linh Chi Nông Lâm còn không ngừng phấn đấu – tạo dựng niềm tin và vinh dự đạt được chứng nhận “An Toàn Chất Lượng CCI 2015”  do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế, Trung Tâm Nghiên Cứu Người Tiêu Dùng Việt Nam, Tổ Chức Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu – Global GTA, Tổ Chức Đánh Giá Và Chứng Nhận Quốc Tế InterConformity (CHLB Đức – Châu Âu) đánh giá và công nhận cho nhóm ngành hàng sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng. 
 
 
 

Review - Đánh Giá Linh Chi Nông Lâm

Bài viết liên quan